четвъртък, 18 май 2017 г.

Христина Мирчева: "Бялата сянка" - поезия
Героите в "Бялата сянка" са екзотични екземпляри. Отхвърляни, незабелязани, аутсайдери. Едни – уродливи, други – отдадени на смешната идея да пръскат светлина и електричество, но всички те - различни, отличими.

След години на изгнание те отново попадат в предишните клопки на пораженията. Водейки дълги битки със себе си, те отново и отново се завръщат към началото - като змия, захапала ядно опашка  в желанието да преодолее кръга на своето недоволство. Като въртележката от лунапарка, от която се налага да скочиш. Неизбежна ли е войната? Напразни ли са усилията за вътрешен мир?


В самия край на пътя ще съзрем ли отвъден бряг и надежда да се доближим до Истината?


****
Някои от стихотворенията вече имах, но заглавието не идваше. Със заглавията, знае се, е най-трудно. След десетки заглавия, някои от които доста смешни, няма как, през пролетта на 2016, преди година, се спрях на заглавието "Бялата сянка". А и имах вече цикъла "Светлосенки" от първата книга, но тук не става въпрос за игра на светлината и тъмнината, а за нещо съвсем различно.

Стихотворенията са писани в периода между 2012 и лятото на 2016 г.

На 16 октомври 2016 г. книгата вече беше редактирана, художествено оформена и готова за печат. Влезе в издателството през април 2017 г.
"Бялата сянка", поезия
Автор: Христина Мирчева
Редактор: доц. д-р Жоржета Чолакова
Художник: Стилиана Георгиева - Stella
Коректор: Гергана Иванова
Предпечатна подготовка: Георги Ташков
Печат и подвързия: УИ „Паисий Хилендарски“
Брой страници: 64
Цена: 10 лв.
Пловдив, 2017

ISBN 978-619-202-228-0Христина Мирчева

PS - Все още не съм я видяла.

Няма коментари:

Публикуване на коментар