четвъртък, 25 май 2017 г.

В сянката на Празника за буквитеВ навечерието на Празника за буквите, на 23 май 2017 г., излезе от печат третата ми поетична книга "Бялата сянка".

Благодаря на всички, които бяха с мен: Жоржета Чолакова - редактор, Стилиана Георгиева - Stella - художник, Гергана Иванова - коректор, Георги Ташков - предпечат,  Георги Кърнев - управител на УИ Паисий Хилендарски, както и на виртуозните печатари.

Благодаря не на последно място на моето семейство и на неуморната подкрепа от негова страна в добро и зло.

Дори и една малка книжка с лирика се оказва колективна работа! Как да свириш соло, ако оркестърът не е зад гърба ти :)

Благодаря ви!

Рина М. Речева
Няма коментари:

Публикуване на коментар